Avís legal

Mitjançant el present avís legal, CASTELL DE SANTA FLORENTINA posa a la disposició dels seus usuaris la informació general que els prestadors de serveis de la societat de la informació estem obligats a posar a la seva disposició, per imperatiu de l’art, 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

S’informa que el lloc web castelldesantaflorentina.com és titularitat de CASTELL DE SANTA FLORENTINA, S.L.O. legalment registrada C.I.F Núm. B55161186 i el domicili social del qual es troba en AVINGUDA DOCTOR MARIÀ SERRA, S/N – 08360 CANET DE MAR, BARCELONA (ESPANYA). A l’efecte de contacte i informació, CASTELL DE SANTA FLORENTINA posa a la disposició de l’usuari la següent adreça de correu electrònic: info@castelldesantaflorentina.com

 

1. Accés al lloc web i acceptació de l’avís legal
En accedir a aquest lloc web, vostè adquireix la condició de l’usuari i accepta plenament totes i cadascuna de les condicions que conté aquest Avís Legal. La finalitat del portal web és la de posar a la seva disposició els serveis que l’empresa ofereix, a través de la web podrà contactar amb nosaltres, així com sol·licitar informació.

L’usuari es compromet a fer ús dels serveis i utilitats que ofereix CASTELL DE SANTA FLORENTINA, de conformitat amb el seu codi ètic, les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i aquest Avís Legal. L’usuari respondrà davant CASTELL DE SANTA FLORENTINA o enfront de tercers, de qualssevol incompliments es produïssin a conseqüència de l’anterior.

L’establiment d’un enllaç o link a una altra pàgina o lloc en Internet, en el seu cas, no implica en cap cas l’existència de relacions entre CASTELL DE SANTA FLORENTINA i el titular o propietari del lloc web al qual s’enllaci, ni tampoc l’acceptació i aprovació per part de CASTELL DE SANTA FLORENTINA dels seus continguts o serveis. Qui es proposi establir un enllaç o link a aquest lloc web, haurà de sol·licitar prèviament consentiment a CASTELL DE SANTA FLORENTINA, reservant-se aquesta última el dret a reclamar els possibles danys que es poguessin provocar per l’establiment d’aquest enllaç o link sense la necessària autorització.

2. Ús de la web per part del visitant
L’usuari haurà de llegir atentament l’Avís Legal i la Política de Privacitat i Cookies en cadascuna de les ocasions que utilitzi aquesta web, ja que les condicions recollides poden sofrir modificacions a cada moment. A més, es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web i de tots els continguts, de conformitat amb la legislació aplicable. L’Usuari haurà d’abstenir-se de:

a. Fer un ús no autoritzat o fraudulent de la web i/o dels continguts de CASTELL DE SANTA FLORENTINA.

b. Introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics del propietari del domini, dels seus proveïdors o de tercers.

c. Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades del propietari del WWW.CASTELLDESANTAFLORENTINA.COM, o webs satèl·lits o propietat seva o dels usuaris d’aquest.

d. Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets del titular de la web, de tercers incorporats als continguts o comentaris, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d’informació que puguin inserir-se en els continguts.

e. Realitzar còpia i/o publicació de la pàgina web, sense autorització expressa de CASTELL DE SANTA FLORENTINA, per escrit en aquest o qualsevol dels seus llocs web.

3. Drets de propietat intel·lectual i industrial
CASTELL DE SANTA FLORENTINA en virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1 paràgraf segon de la llei de propietat intel·lectual, informa que queda expressament prohibides la reproducció i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de CASTELL DE SANTA FLORENTINA. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de CASTELL DE SANTA FLORENTINA.

Es permet la visualització de tots els continguts i elements del portal web, així com la seva impressió, còpia i emmagatzematge en qualsevol suport físic o tecnològic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari de la es compromet a abstenir-se de suprimir, alterar o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en la pàgina web WWW.CASTELLDESANTAFLORENTINA.COM

4. Exclusió de garanties i responsabilitat. Enllaços
CASTELL DE SANTA FLORENTINA no es fa responsable, en cap cas dels danys i perjudicis que es poguessin ocasionar malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-lo.

A causa de l’existència d’enllaços i enllaços cap a altres llocs web en els continguts del portal web WWW.CASTELLDESANTAFLORENTINA.COM, la societat informa que CASTELL DE SANTA FLORENTINA no exercirà cap control sobre aquests llocs i continguts. En cap concepte assumirà cap responsabilitat pels continguts d’enllaços de tercers ni garantirà la disponibilitat, qualitat, veracitat, exactitud i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços i altres llocs d’internet.

La inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats terceres.

5. Legislació i jurisdicció
La legislació aplicable al present Avís Legal serà la legislació espanyola, i la jurisdicció competent per a conèixer de qualssevol demandes que aquest lloc web susciti serà la dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de BARCELONA.

CASTELL DE SANTA FLORENTINA denunciés qualsevol incompliment de les presents condicions, així com un ús indegut o negligent del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre segons dret.

De la mateixa manera, els titulars del portal web WWW.CASTELLDESANTAFLORENTINA.COM es reserven el dret de denegar o retirar l’accés al lloc web i/o als serveis oferts sense previ avís o a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin el present Avís Legal, la política de cookies o faci cas omís a la Política de Privacitat.

6. Política de privacitat
Responsable
Finalitat
Prestar els serveis oferts a través de la web o atendre altres tipus de relacions que puguin sorgir amb CASTELL DE SANTA FLORENTINA a conseqüència de les sol·licituds, gestions o tràmits que l’Usuari realitzi mitjançant la web, així com la gestió de l’enviament d’informació i comunicacions comercials a sol·licitud de l’usuari

Legitimació
Reglament (UE) 2016/679 del PE i del Consell de 27 d’abril de 2016, les normes del qual seran d’obligat compliment a partir de maig de 2018.

Destinataris
Fitxer intern automatitzat de CASTELL DE SANTA FLORENTINA i tercers per al desenvolupament, manteniment i control de la relació jurídica que s’estableixi quan existeixi autorització legal per l’usuari per a fer-lo.

Drets
Accés, rectificació, cessió, oposició i dret a l’oblit.

Informació addicional
Pot obtenir tota la Informació addicional i detallada que requereixi sobre el tractament i protecció de les seves dades personals i la Política de privacitat i Política de cookies en l’enllaç.